Turnéliste

Kinovisning «Barndom» med regissør tilstede

28.februar        Trondheim                   Nova kl 18:00

01.mars             Tromsø                         Aurora kino kl 17:15

02.mars             Oslo                              Klingenberg kl 18:00

04.mars             Oslo                               Gimle kino kl 15:15

06.mars             Bergen                          kl 11:30

06.mars             Voss kino                     kl 19:00

07.mars             Ålesund                        kl 18:30

08.mars             Sykkylven                    kl 18:00

08. mars            Stranda                        kl 19:00

10.mars             Tønsberg                      Åpen forelesning Høgskolen HSN

11.mars              Oslo, Saga kino           kl 15:45

12.mars              Oslo, Saga kino          kl 18:00

13.mars             Lillehammer                kl 18:00

14.mars             Oslo, Saga kino           kl 15:00  og  kl 17:30

15.mars             Mandal                          kl 19:00

20.mars             Stord                             Dag – Kveld

21.mars             Haugesund                   Dag – Kveld

21.mars             Tysvær                           kl 18:00

29.mars             Oslo, Lørenskog           kl 17:15  og  kl 18:00

30.mars             Ås                                    kl 19:00

31.mars             Oslo, Saga kino             kl 14:00

03.april             Eigersund

06.april             Kongsvinger                  kl 18:00

19.april              Sarpsborg                      kl 18:00

24.april              Strand                           kl 17:30