Kjære dere

Jeg er klar med min første dokumentarfilm for hele familien. En film jeg særlig gleder meg til å presentere for alle som jobber med og for barn.

«BARNDOM» er en 90 minutters helaftens kinofilm. Om barn, på barnets og lekens premisser. En observerende dokumentar som følger barna i Aurora Barnehage gjennom et år. Barna er fra 1-7 år. En stillfaren og nær, livsbejaende film. Filmen er et godt utgangspunkt for å snakke om lekens funksjon i barnets liv, vennskap mellom barn, trygg tilknytning og tillit i relasjoner mellom voksne og barn, og barnets hemmelige lek som de voksne kanskje ikke alltid forstår.

De yngste barna har få stemmer ut i offentligheten. Verden slik de opplever den, kommer sjelden frem. Når barn løftes frem er det ofte «gullkorn fra barnemunn», eller voksne spørsmål stilt til barn, hvor det ligger en voksen forventning hvor barnet skal passe inn.

Se for deg barnet som er i sin egen tid, sin egen lek, sin egen utvikling og skapelse. Barn i dag blir ofte avbrutt, satt i gang, vurdert og sammenlignet opp mot en normal. Det finnes få arenaer igjen hvor barn ikke konkurrerer, hvor det ikke fokuseres på deres prestasjon. Jeg ønsker en samtale hvor man har respekt for barnets vesen, barnets skaperevne. Hvor man verdsetter og nærer dyp forståelse for lekens funksjon og betydning i barnelivet.

Tar vi nok hensyn til barnets utvikling og lovmessighet i alder, når vi utformer planer for skole og barnehage? Hva skjer om vi fortrenger barns lek? Hvordan kan dette påvirke barns utvikling og helse?

Filmen BARNDOM er fri fra voksne som uttaler seg på vegne av barn. Du kan tre inn barnets verden.

 Spesialvisning:

Ta kontakt med din nærmeste kino dersom dere er større grupper som ønsker å gå sammen, slik at de evt. kan sette opp visninger som passer. Pris på spesialvisninger avtales med kinoen lokalt.

Kinobesøk av regissør:

Etter premieren vil Margreth reise rundt for å innlede filmen, svare på spørsmål etter visning, eller holde foredrag. Det er mulighet for kinovisning med regissør tilstede for større grupper på 200 stk og oppover. Ta kontakt med lena.sandvik@speranza.no for å avtale spesialvisning med regissør tilstede.

Filmens distributør er Norsk Filmdistribusjon, de kan også kontakte din nærmeste kino og sørge for at de har filmen på plass.
frida.ohrvik@norskfilmdistribusjon.no.